ЧЫНГЫЗХАН Кыргыз болгонбу Чынгызхан был кыргызом

ТВ ЭХО МАНАСА. Дастан Сарыгулов менен маек. 2015 ж. Тарыхый илим булактары. 1269- жылы Таласта өткөн Курултай. Темирлан — Аксак Темир Түмөнхандын урпагы. Абылгазы Багадур, 1664 – жыл. Жылкынын учасы, бозо, кымыз. Уруулар эн тамгалары, XIV кылым, Түркия. Адам эки жолу жашабайт.

ТВ ЭХО МАНАСА. Интервью с Дастаном Сарыгуловым. 2015 г. Исторические источники. Курултай в Таласе 1269 г. Темирлан – Аксак Темир, потомок Тумен-хана. Абылгазы Багадур, 1664 г. Лошадь, бозо, кымыз. Тамги племен, родов, XIV век, Турция. Человек не живет дважды.
12:33
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!